We use cookies on this site to enhance your user experience
By clicking OK you are giving your consent for us to set cookies
Финансиране на студенти
студентски програми
+447711034074
Услуги за кандидат студенти за обучение в Англия
студентско обучение Students cap
ФИНАНСИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ
за развитието на вашата кариера
Висши учебни заведения във Великобритания

Финансиране на студенти

Програма за финансиране на студенти за обучение в Англия

Кой отпуска средствата?
Държавата, чрез Student Loans Company ( www.slc.co.uk ) – държавна организация с нестопанска цел, която от 1989 г. осигурява на студентите заеми и варианти за финансиране на обучение във Великобритания. 
Главният пакет за финансиране на студенти в Англия включва:
 • Заем за покриване на семестриалните такси до 9250 паунда на година
  Заем за издръжка до 16 000 паунда на година
  Стипендия за издръжка според семейното положение и доход
Има и допълнително финансиране за:
 • Студенти по медицина
  Студенти по социални дейности
  Студенти по педагогика
  Студенти с деца или с инвалидност
*Много университети дават и стипендии и награди на студентите си.
 
Заеми и отпускане на суми
Редовните студенти могат да кандидатстват за:
 • Заем за покриване на семестриалните такси до 9 250 паунда на година
  Заем за издръжка (пари за квартира, храна, сметки) до 16 000 паунда на година
  Стипендия за издръжка
  Допълнителна финансова помощ от университета, ако сте с ниски доходи
Задочниците и студентите от държави в Европейския съюз, които не са пребивавали на територията на UK  преди започване на курсар  могат да кандидатстват само за:
 • Заем за покриване на семестриалните такси
  Финансова помощ при ниски доходи
 
 
Заем за издръжка
За него трябва да сте  студент в редовна форма на обучение и да сте пребивавали на територията на Обединеното кралство минимум 3 месеца Задочниците нямат право да кандидатстват за такъв заем.
Ако искате да кандидатствате за него, може да ви се наложи да представите документ за доход в семейството (от вашите родители или човекът с когото съжителствате, плюс вашия).
Заемът се изплаща директно във вашата банкова сметка в началото на всеки семестър. Ако след вашето завършване, доходът ви не превишава 25 000 паунда, заемът е безвъзмезден и не се връща.

За да кандидатствате за такава стипендия, трябва да представите документ за доход в семейството (от вашите родители или човекът с когото съжителствате, плюс вашия) и  кога започва вашето обучение.
Заемът се изплаща директно в банковата ви сметка в началото на семестъра.
Не се налага да връщате парите, но ако взимате стипендия, и искате да изтеглите заем за издръжка, това може да намали сумата, която ще получите от заема.
Стипендията която може да получавате зависи от това какъв е годишният доход в домакинството ви,

 •  
Стипендия за специална издръжка.
Ако вземате или се класирате за социални помощи, може и да получите стипендия за специална издръжка вместо стипендията за издръжка. 
Можете да получите тази стипендия, ако например сте единствен родител на детето си или имате степен на инвалидност.
 
Допълнителна помощ
Може да се класирате и за допълнителна помощ, независима от главния пакет за финансиране на студенти. Размерът на помощта зависи от вашите обстоятелства.
Много университети предлагат и допълнителни суми директно на студентите си, чрез различни стипендии и награди.
От допълнителна помощ могат да се възползват студенти с ниски доходи, такива с деца или инвалиди. За повече информация относно помощите, които може да получите, направете справка  тук  според вашия конкретен случай.

Има и друга програма наречена Migrant worker, където ако сте работили няколко месеца преди започване на курса и сте живели  на територията на UK, може да кандидатствате за допълнително финансиране. При тази програма, студентите могат да се възползват както от финансиране за таксата на колежа или университета, така и от лично финансиране до 16 000 паунда на година, за всяка година от обучението.

ЕU студенти могат да кандидатстват само за финансиране, което покрива таксата за обучение. Home студенти могат да кандидатстват както за заем за таксата на обучение, така и за помощ за лични разходи. Условието е да сте живе ли на територията на Великобритания 5 или повече години, преди започване на курса.

Как може да кандидатствате
Трябва да кандидатствате всяка година за финансова помощ. Не е задължително да имате потвърдено място в университета, за да кандидатствате. Може да го направите предварително, а да сте приети след това.
 
На какви условия трябва да отговаряте
Да сте гражданин на ЕС и програмата, която ще изучавате, да покрива определени условия. 
Програмата, която ще изучавате, отговаря ли на условията за финансиране чрез студентски заем?  
Студентски заем се отпуска за следните квалификации:
 • degree (BA, BSc или BEd)
  foundation degree
  Diploma of Higher Education (DipEd)
  Higher National Diploma (HND)
  Higher National Certificate (HNC)
  Postgraduate Certificate in Education (PGCE)
  Initial Teacher Training (ITT) 
  Master’s degree
 
След като кандидатствате
Може да отнеме до 6 седмици, докато обработят молбата ви.
Ако сте кандидатствали онлайн ще ви изпратят декларация по пощата, която трябва да подпишете и да изпратите обратно.
 
Класиране
Това дали ще се класирате за финансиране зависи от:
 • Вашата националност или статут на пребиваване
  Вашият университет
  Специалността ви
  Дали сте учили преди за висше образование
  Вашата възраст
 
Националност или статут на пребиваване
Можете да кандидатствате, ако:
 • Сте роден в Обединеното кралство или имате статут на пребиваване (нямате ограничение в това колко дълго можете да останете)
  Живеете в Англия
  Сте живели в Обединеното кралство поне 5 години преди да започнете обучение
Също така може и да се класирате, ако:
 • Националността ви е от държава в Европейския съюз или сте член на такова семейство
  Бежанец
  Имиграционен служител
  Дете на Швед
  Дете на турски работник
 
Предишно обучение.
Можете да получите финансиране, ако това е първото ви обучение с висша степен. Но има и възможност да получите финансиране, ако:
 • Смените специалността си
  Прекъснете обучение, но след това решите да продължите или започнете отначало
  Ако взимате по-висока степен по специалността, например след бакалавър или магистър
 
Студенти в задочна форма на обучение.
Задочниците трябва да се обучават през време равно на поне 25% от времето за обучение на редовните студенти, всяка академична година.
 
Възраст.
За заем, който покрива семестриалните такси, няма ограничения във възрастта. Но за заем за издръжка, вие трябва да сте под 60 годишна възраст.
 
Връщане
Налага ви се да върнете единствено заемите за издръжка и семестриални разходи, като за това има и лихви. Ако сте получавали стипендии, те не се връщат.
Какви суми трябва да връщате?
Ако например завършвате през 2016, не трябва да връщате нищо по заема си преди Април 2016.
Вашите вноски са  пряко свързани  с дохода ви. Имате право да връщате заема си, само ако приходите ви са над 25,000GBP на година. Ако приходите ви паднат под това ниво, вноските ви се прекратяват докато отново не се покачат приходите ви.
Понякога задочните студенти започват да връщат заемите си преди да са завършили.
Ако приходите ви са над 21,000GBP годишно, вашите месечни вноски по покриване на студентския кредит са 9% от годишния ви доход, например:
Ако напуснете Обединеното кралство, вноските ви ще се определят според приходите в държавата в която живеете. На  този сайт  може да видите какви ще са вноските ви, спрямо съответната държава.
Първото необходимо условие, за да започнете да изплащате заема си, е да получавате над 21 000 британски лири на година. Отчитат се 3-те години за завършване и ако започвате обучение след 1-ви септември 2012 г., то от април 2016 г. (не по-рано) се очаква да започнете изплащане на заема в случай, че сте започнали работа със заплата над посочените 25 000 британски лири.
По всяко време може да се върне част от сумата или цялата такава без начисляване на такси.
Годишно трябва да се плащат 9% от сумата над въпросните минимални 25 хил. паунда.

Примерни месечни вноски:
 
 Годишна заплата  Месечна вноска
 £25,000 и по-малко няма
 £25,000  £30
 £30,000  £67.50
 £40,000  £142.50
 £50,000  £217.50
 £60,000 £292.50
 
таблицата е от  www.direct.gov.uk
За България минималната годишна заплата, над която започва изплащането, е 7 000 британски лири в левовия им еквивалент. Сумата е на база средния за страната доход и търпи промени. Ако получилият заем остане без работа – спират да му удържат вноски, ако заплатата му падне под минимума – също. При други промени в заплатата надолу или нагоре – вноските автоматично се актуализират. Лихвата върху заема е около 3%.
 
Лихви
Ще ви се налага да плащате лихви от първата вноска докато не изплатите напълно кредита си.
За обучение, което сте започнали от или след 1 Септември 2012, трябва да заплащате следните лихви:
 • Докато се обучавате – процента на инфлация + 3% от сумата
  При годишен приход от 25,000GBP – процента на инфлация
  При годишен приход от 25,000GBP до 41,000GBP – процента на инфлация, плюс до 3% от сумата
  При годишен приход 41,000GBP и нагоре – процента на инфлация, плюс 3% от сумата
Когато финансовото ви състояние се променя, вие сте задължени да го съобщите на  Student Finance England , или след като завършите ще плащате процента на инфлация + 3% от сумата, независимо какъв е вашият приход.
 
Връщане на кредита
Може да го връщате на равни вноски, да внасяте по няколко вноски наведнъж или да го платите наведнъж.
Ако сте работник, вашият работодател ще ви удържа месечната вноска от заплатата заедно с дължимите данъци.
Ако сте самонаето лице, трябва да връщате сумата като част от вашата  данъчна декларация за приходи и разходи.
Ако прекъснете обучението си преди да сте завършили, вие трябва да върнете заетата сума до този момент.
Ако заминавате в чужбина за повече от 3 месеца, трябва да попълните  формуляр за приходи в чужбина  и Student Finance England ще изчисли   вноските ви 
 
London
Бихме искали да насочим Вашето внимание към университети, колежи и образователни институции, които предлагат високо качество на обучение и възможности за по-успешна реализация.
За повече информация относно Вашето образование в престижни колежи и университети в Англия
London Образование