Edukacja w Wielkiej Brytanii
+447793089824
Usługi dla przyszłych studentów w Anglii
szkolenie studentów Studenci czapki
PEŁNA FINANSOWA EDUKACJA
Rozwiązanie rozwoju kariery
Instytucje szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii

Informacje o prywatności.

Warunki dla Wnioskodawców ds. Edukacji w Anglii.

Typy gromadzonych danych

Wśród danych osobowych gromadzonych przez tę samą osobę lub przez osoby trzecie są: Cookie, Przeglądanie i wykorzystywanie danych, e-mail i hasło. Inne zgromadzone dane osobowe można opisać w innych sekcjach tej polityki prywatności lub za pomocą dedykowanego tekstu wyjaśniającego kontekstowo z kolekcją danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika lub gromadzone automatycznie podczas korzystania z tej aplikacji.

Korzystanie z Cookies - lub innych narzędzi do śledzenia - za pomocą tej aplikacji lub przez właścicieli usług osób trzecich używanych przez niniejsze zgłoszenie, o ile nie wskazano inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usługi wymaganej przez użytkownik.

Niedopełnienie określonych danych osobowych może uniemożliwić wykonanie tej usługi przez niniejszą aplikację. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za dane osobowe osób trzecich opublikowane lub udostępniane za pośrednictwem niniejszego zgłoszenia i oświadcza, że ​​mają prawo do ich komunikowania się lub emisji, co uchyla Kontrolera danych ze wszystkich obowiązków.
Dodatkowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych

Działanie prawne
Użytkownicy Dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Kontrolera Danych, w Sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego wykorzystania niniejszego Zgłoszenia lub powiązanych usług.

Dodatkowe informacje o danych osobowych użytkownika
Oprócz informacji zawartych w tej polityce prywatności, niniejsza aplikacja może dostarczyć Użytkownikowi informacji kontekstowych dotyczących poszczególnych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Dzienniki systemu i konserwacja
W celu obsługi i konserwacji niniejsza aplikacja i inne usługi mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcje z tą aplikacją (dzienniki systemu) lub wykorzystywać do tego celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).
Informacje nie zawarte w tej polityce
Więcej informacji na temat gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać w Kontrolerze danych w dowolnym momencie w jego informacji kontaktowych.

Prawa użytkowników
Użytkownicy mają prawo w każdej chwili sprawdzić, czy dane osobowe zostały zapisane i skonsultować się z administratorem danych, aby dowiedzieć się ich zawartości i pochodzenia, aby zweryfikować ich dokładność lub poprosić o ich uzupełnienie, anulowanie, aktualizację lub poprawienie , lub w celu przekształcenia ich w anonimowy format lub zablokowania wszelkich danych stanowiących naruszenie prawa, a także sprzeciwiać się ich traktowaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Żądania należy przesłać do kontrolera danych w danych kontaktowych określonych powyżej.

Zmiany w tej polityce prywatności
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie, przekazując powiadomienie swoim użytkownikom na tej stronie. Zaleca się regularne sprawdzanie tej strony, nawiązując do daty ostatniej modyfikacji podanej na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwi się którejkolwiek z zmian w Polityce, Użytkownik musi zaprzestać używania tej aplikacji i może zażądać od Administratora Kontroli danych usunięcia danych osobowych. O ile nie zaznaczono inaczej, wówczas obowiązująca polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych Kontrolera Danych dotyczących użytkowników.

Informacje o tej polityce prywatności
Kontroler danych odpowiada za tę politykę prywatności, przygotowaną począwszy od modułów dostarczonych przez Study Medicine AtoZ i prowadzonych na serwerach Study Medicine AtoZ.
London
Chcemy skupić swoją uwagę na uniwersytetach, szkołach wyższych i placówkach oświatowych, które oferują wysokiej jakości szkolenia i szanse na bardziej skuteczną realizację.
Więcej informacji na temat wykształcenia w prestiżowych szkołach wyższych i uniwersytetach w Anglii
Edukacja w Londynie